Öğrenme Stilleri TestiSadece çocuklar için değil yetişkinler için de öğrenmek hayat boyu sürüyor. Anne ve baba olarak bu öğrenme sürecinde çocuklarınıza yardımcı olmaksa en büyük göreviniz. Fakat bu noktada yapılan en büyük yanlış ailelerin çocuklarına eğitim ve öğretim sürecinde aynı metodla yaklaşması. Oysa ki her çocuğun öğrenme özellikleri aynı değil. Gerçi bebekken 5 duyuyla birden öğrenme gerçekleşiyor. Ama zaman içinde büyüdükçe kendi karakter özelliklerimize göre bu stillerden birini ya da birkaçını daha çok benimsiyoruz. 


Öğrenme stilleri nedir?

Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Bu, çocuklarınız için de geçerli. Her çocuğa uyabilen, standart bir öğrenme stili yok. Çocuğunuzun öğrendiği yolu bulup o yönde ilerlemesini kolaylaştırmanız gerekir. Başarısı ancak bu şekilde artar. Algılaması, ilişkileri, bilişsel, duygusal ve fizyolojik yapısı onun öğrenme stilini belirler. Önemli olan en uygun şekilde öğreneceği stille öğretebilmek. 

Her çocuk farklı öğrenir

Eğitim öğretim sürecinde çocuğunuzun öğrenme stillerinin belirlenmesi etkin öğrenmeyi sağlamamız için gerekli.
Öğrenme stillerini genel olarak 3 ana başlık altında toplarız. Bunlardan birincisi görerek öğrenme, ikincisi dokunarak, tadarak öğrenme (kinestetik) ve son olarak da duyarak öğrenmedir. Herkes bunların birkaçına sahip olabilir ama hangi öğrenme stilinin baskın olduğu kişiden kişiye değişir. 

Görsel öğrenenlerin özellikleri

•Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler.
•Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar.
•Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar.
•Kurallara uymak ve disiplinli olmak en büyük özellikleridir. 
•Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar.
•Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir. 
•Mükemmellik onlar için önemlidir.
•Hızlı konuşurlar, iyi gözlemcidirler.
•Okumaya düşkündürler.
•Okudukları ve yazdıkları metinlerde yazım, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına duyarlıdırlar.
•Bir şey düşünürken gözleri yukarı doğru bakar. 

İşitsel öğrenenlerin özellikleri

•Ses ve müziğe duyarlıdırlar. 
•Sohbet etmeyi grupla çalışmayı severler.
•Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. 
•Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. 
•Bir şey düşünürken kulak hizasına doğru bakarlar.
•Gözle okuma sırasında hiçbir şey anlamayabilirler.
•Bulundukları ortamlarda gürültüden çok rahatsız olurlar.
•Yazarken noktalama işaretleri, dil bilgisi hataları yapabilirler. 

Dokunsal–kinestetik öğrenenlerin özellikleri

•Kinestetikler dünyayı adeta vücutları ile hisseder ve o dünyayı anlamak için de tüm vücutlarını kullanırlar.
•Sürekli hareketlidirler, yerlerinde duramazlar, aktif olmayı severler. 
•Plan ve programdan fazla hoşlanmazlar. 
•Monoton ve yavaş konuşurlar, az ve öz konuşmayı severler. 
•Dokunmak onlar için en kolay iletişim kurma yoludur. 
•Düşünürken aşağı doğru bakarlar, dağınıktırlar. 

Teste Başla


Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder