Rehber Öğretmenin Teftişinde Dikkat Edilecek Noktalar
Rehber öğretmen misiniz? Sizin için oluşturduğumuz otomasyon sistemini deneyin.


Okullarda rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerini yürüten, “Rehberlik ve Psikolojik Danisma Servisi” kurulur (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi, Madde 4; 17.04.2001 tarih ve 24376 sayili RG). 

REHBER ÖGRETMENLERI TEFTISINDE DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR 
1.             Okullarda rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerini yürüten, “Rehberlik ve Psikolojik Danisma Servisi” kurulur (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi, Madde 4; 17.04.2001 tarih ve 24376 sayili RG).
2.             Rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerinin gelistirilmesinde mevcut örgütlenme modeli egitim sistemimize uygundur, ancak hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan rehber ögretmen/psikolojik danisman dagiliminin 18.01.2003 tarih ve 23937 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Milli Egitim Bakanligina Bagli Okul ve Kurumlarin Yönetici ve Ögretmenlerinin Norm Kadrolarina Iliskin Yönetmelik ve MEB Personel Genel Müdürlügü’nün 06.01.2004 tarih ve 1762 sayili Norm Kadro Uygulamalari hakkindaki açiklamalarda belirtilen esaslar dogrultusunda Il Milli Egitim Müdürlügünce dengeli olarak gerçeklestirilmis olmalidir. Ilkögretim müfettislerince genelge hükümlerinin uygulanmasi ve rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerinin geregi gibi yerine getirilip getirilmedigi konularinda gerekli denetimler yapilmalidir (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2004/65 sayili genelgesi).
3.             Kurumlarda görev yapan rehber ögretmenlerin çalismalari diger ögretmenlere göre özellik tasidigindan teftisleri Rehber Ögretmen Teftis Formundaki davranislar degerlendirilerek yapilir. Rehberlik arastirma merkezlerinde görev yapan rehber ögretmenlerin çalismalari ise kurum teftisi ile birlikte degerlendirilir (Ilkögretim Müfettisleri Baskanliklari Rehberlik ve Teftis Yönergesi, Madde 21).
4.             Rehber Ögretmen (Psikolojik Danisman): Egitim-Ögretim kurumlarindaki rehberlik ve psikolojik danisma servisleri ile rehberlik ve arastirma merkezlerinde ögrencilere rehberlik ve psikolojik danisma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danisma ve rehberlik ile egitimde psikolojik hizmetler alaninda lisans egitimi almis personeldir.
5.             “Milli Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligine göre ilkögretim okullarinda olusturulan rehberlik ve psikolojik danisma servislerinde yeterli sayida rehber ögretmen görevlendirilir. Rehber ögretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardimcisina karsi sorumludur. Rehber ögretmen, ögrencilerin durumlari ile ilgili olarak diger ögretmenlerle is birligi yapar (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 75).
6.             Egitim-Ögretim kurumlarinda bir sinifin rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik saatlerine sinif rehber ögretmeni girer (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 4).
7.             Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetlerinin Amaci: Türk Egitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde egitimde rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri temelde; ögrencilerin kendilerini gerçeklestirmelerine, egitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarina ve gizilgüçlerini en uygun sekilde kullanmalarina ve gelistirmelerine yöneliktir. Ögrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri bu amaçlar dogrultusunda bütünlestirilerek verilir (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 6).
8.             Ilkögretim kurumlarinda haftalik ders saati çizelgesinde yer alan rehberlik ve sosyal etkinlikler saatinde uygulanmak üzere rehberlik ve arastirma merkezlerince hazirlanan ve bütün okullara gönderilen “il rehberlik çerçeve programi” baz alinarak sinif seviyelerine göre yillik rehberlik plânlari hazirlanir, rehber ögretmeni olmayan okullar bagli bulunduklari rehberlik ve arastirma merkezinden destek alirlar (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2005/95 sayili genelgesi).
9.             Rehber Ögretmenini (Psikolojik Danismanin) Görevleri (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 50, Ilkögretim Müfettisleri Baskanliklari Rehberlik ve Teftis Yönergesi, Ek 7):
    Il çerçeve programini temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri programini sinif düzeylerine, okulun türüne ve ögrencilerin ihtiyaçlarina göre hazirlar.
    Rehberlik programinin ilgili kisminin uygulanmasinda sinif ögretmenlerine rehberlik eder.
    Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli egitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlastirarak uygular veya uygulanmasina rehberlik eder.
    Bireysel rehberlik hizmetlerini alanin ilke ve standartlarina uygun biçimde yürütür.
    Egitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalismalari için ögrencilere yönelik olarak bireyi tanima etkinliklerini yürütür.
    Bireysel rehberlik hizmetleri kapsaminda formasyonu uygunsa psikolojik danisma yapar.
    Siniflarda yürütülen egitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanmasi rehberlik ve psikolojik danisma alaninda özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.
    Okul içinde rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleriyle ilgili konularda arastirmalar yapar, bunlarin sonuçlarindan yararlanilmasini saglar.
    Ögrencinin mezun olacagi dönemde, okuldaki tüm egitim ve ögretim sürecindeki gelisimini, yönlendirilmesi açisindan önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir degerlendirme raporunu sinif rehber ögretmeni, veli, ögrenci ve okul yönetiminin is birligiyle hazirlar. Bu raporun aslini ögrenci gelisim dosyasina koyar, bir örnegini de ögrenciye veya velisine verir.
    Egitim-ögretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasinda çevre kosullari, okulun olanaklari, ögretmen sayisi ve bransi da gözetilerek yeni seçmeli derslere iliskin arastirma yapar, bu derslerin zümre ögretmenlerince gerçeklestirilecek program çalismalarinda alani ile ilgili görüslerini bildirir.
    Okulda özel egitim gerektiren ögrenci varsa veya kaynastirma egitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki ögrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerini rehberlik ve arastirma merkezinin is birligiyle verir.
    Rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerine iliskin ögrenci gelisim dosyalarini ve diger gerekli kayitlan tutar, ilgili yazismalari hazirlar ve istenen raporlari düzenler.
    Okula bir alt ögrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen ögrencilerin gelisim dosyalarini inceler, sinif rehber ögretmeniyle is birligi içinde degerlendirir.
    Gerekliginde rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerinde kullanilacak ölçme araçlari, doküman ve kaynaklari hazirlama ve gelistirme çalismalarina katilir.
    Ögrencilerin ilgi, yetenek ve akademik basarilari dogrultusunda egitsel kollara yöneltilmesi konusunda brans ve sinif rehber ögretmenine bilgi verir ve is birligi yapar.
    Ailelere, ögrencilere, sinif rehber ögretmenlerine ve gerektiginde diger okul personeline yönelik hizmet alanina uygun toplanti, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
    Okulda rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerine iliskin komisyonlara ve toplantilara katilir, gerekli bilgileri verir, görüslerini belirtir.
    Ders yili sonunda bu alanda yapilan çalismalari degerlendirir, sonuçlarini ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazirlar.
    Rehberlik servisini etkinliklere hazirlayarak, düzen ve temizligini saglar (MEB Ilkögretim Müfettisleri baskanliklari Rehberlik ve Teftis Yönergesi, Ek 7).
    Rehberlik hizmetleri ile ilgili kaynak kitap, yayin, “Ilkögretim ve Ortaögretim Kurumlari Sinif Rehberlik Programi” ve ilgili diger mevzuati bulundurur (MEB Ilkögretim Müfettisleri baskanliklari Rehberlik ve Teftis Yönergesi, Ek 7).
     Rehber ögretmen bulundugu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danisma hizmetlerinin yaninda özel egitimle ilgili asagidaki görevleri de yapar (Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi, Madde 63; 31.05.2006 tarih ve 26184 sayili RG):
Özel egitime ihtiyaci olan ögrencilerin ailelerine yönelik aile egitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiginde ilgili kisi, kurum ve kuruluslarla is birligi yapmak.
Özel egitime ihtiyaci olan ögrencilerin bireysel gelisimini degerlendirmek üzere formlar hazirlanmasinda BEP gelistirme birimiyle, ögretmenler ve ilgili personel ile is birligi yapmak.
Ögretmenler ve ailelerle is birligi yaparak ögrenciler için bireysel gelisim raporu düzenlemek.
Ögrencilerin egitim ihtiyaçlarinin karsilanmasi amaciyla rehberlik ve danisma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP gelistirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile ögretmenlerle is birligi yapmak.
10.          http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/index.htm  adresinde yer alan rehberlik hizmetlerinde kullanilacak asagidaki “Okul Rehberlik Servis Form ve Dokümanlari” düzenler, amacina uygun doldurur ve/veya doldurulmasini saglar:

Danisan Kayit Formu, Danisma Degerlendirme Formu, Aile Görüsme Formu, Ögrenci Görüsme Formu, Psikolojik Destek Için Gönderme Öncesi Bilgi Formu, Özel Egitim Için Gönderme Öncesi Bilgi Formu,  Veli Bilgi Formu, Veli Okul Degerlendirme Formu, Ögrenci Tanima Fisi, Ögrenci Izleme Formu, Kaynastirma Ögrencisi Bilgi Formu, Okul Vaka Analiz Formu.
11.          Ögretim kademelerinin özelliklerine göre rehber ögretmeni olup olmadigina bakilmaksizin her okulda rehberlik panosu olusturulur, sinif seviyelerine göre egitsel ve meslekî rehberlikle ilgili duyurularin ögrencilere ulasmasi saglanir, rehberlik panolari okul rehber ögretmenleri veya sorumlu müdür yardimcilarinca belli araliklarla düzenli olarak güncellenir (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2005/95 sayili genelgesi).
12.          Ögrencilerin Katilimi: Egitsel ve meslekî rehberlik çalismalarinda ögrenciler için; sorumluluk üstlenmek, gönüllülügü artirmak, akran dayanismasini desteklemek ve çalismalarin verimini artirmak amaciyla etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanmasinda gerekli kosullar hazirlanir, katki ve katilimlari saglanir (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 15).
13.          Grup Rehberligi Etkinlikleri: Egitsel ve mesleki rehberlik ile ögrencilerin bireysel ve sosyal gelisimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; ögrencilerin gelisimsel gereksinimlerini de karsilayacak sekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanir, uygulanir, degerlendirilir ve gelistirilir (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 11).
14.          Çalisma Saatleri ve Izinler: Rehberlik ve psikolojik danisma servislerinde görevli psikolojik danismanlarin çalisma süreleri haftalik 30 is saatidir. Günlük çalisma saatleri egitim-ögretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarina göre okul müdürlügünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diger ögretmenler gibi kullanirlar (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 54).
15.          Verilemeyecek Görevler: Egitim-ögretim kurumlarindaki rehberlik ve psikolojik danisma servislerinde görevli psikolojik danismanlara yönetim, büro islerinde, ders, nöbet ve sinav gibi rehberlik ve psikolojik danismadaki hizmet alanlariyla iliskisiz konularda görev verilemez (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 55; IKY, Madde 71). Hazirlayan: Istanbul Ilkögretim Müfettisleri Baskanligi Earge Grubu.
16.          Rehber ögretmen; Yetersizligi olmayan akranlari ile ayni sinifta ya da özel egitim siniflarina devam eden ögrencilerin kaynastirma yoluyla egitimlerinde sinif ögretmenleri ve özel egitim sinifi ögretmenleri ile isbirligi yapar (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 02.09.2008 tarih ve 2008/60 sayili genelgesi).
17.          Rehber ögretmen; Görme, Isitme, Ortopedik, Dil ve Konusma Güçlügü, Ögrenme Güçlügü ve Zihinsel Yetersizligi, Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozuklugu ile Otizmi olan ögrencilerin okula uyumda yasadigi güçlüklerin üstesinden gelmesi için diger ögretmenler ve aile ile is birligi yapar, alinacak önlemleri belirlenir (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 02.09.2008 tarih ve 2008/60 sayili genelgesi).
18.          Rehber ögretmen; okul-veli isbirligi çerçevesinde yapilacak veli toplantilarina katilir. Bu toplantilarda rehberlik ve psikolojik danisma servisini ve görevlerini tanitarak, hangi durumlarda servisle isbirligi yapmalari gerektigi, ögrencilerin gelisim dönemleri, gelisim özellikleri, bu dönemlerin getirdigi davranis özellikleri ve ögrenci basarisinin artirilmasi konularinda onlari bilgilendirmelidir. (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2002/27 sayili genelgesi).
19.          Rehber ögretmen “MEB Ilkögretim Kurumlari Yönetmeliginde” yer alan asagidaki komisyon ve kurul görevlerini de yerine getirir:

Yabanci uyruklu olup Türk vatandasligina kabul islemleri devam eden çocuklar varsa, ögrenim belgesi bulunmayanlar hakkinda okul müdürünün baskanliginda iki ögretmen ile birlikte gelisim seviyesi tespiti yapar (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 17).

Zorunlu ögrenim çaginda olup çesitli nedenlerle hiç okula gidememis veya ögrenime ara vermis çocuklardan özel bir sekilde kendini yetistirmis olanlar varsa, bunlar için yapilacak sinavlar için kurulan komisyonda görev alir (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 21).

Özürlü devamsizlik yapan ögrencilerin yetistirilmesi ile devamsizligi aliskanlik haline getiren ögrenciler için veli, ögretmen ve okul yönetimi ile is birligi yapar (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 28, 30).

Sinif seviyesine göre yetersizlikleri görülen ögrenciler için ikinci dönemin ilk ayi içinde sinif veya brans ögretmenleri, okul yönetimi ve ögrenci velilerince birlikte okulun ve çevrenin durumuna göre alinacak tedbirleri kararlastirir. Alinan bütün önlemlere ragmen bir üst sinifta güçlüklerle karsilasabilecek ögrencilerin sinif geçmesine veya sinif tekrarina iliskin kararin alinmasina katilir (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 47).

Sinif yükseltme komisyonunda görev alir (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 49).

Ögretmenler kuruluna katilir (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 4,94).

Sube ögretmenler kuruluna katilir, gerektiginde toplantiya çagirir (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 96).

Ögrenci davranislarini degerlendirme kuruluna katilir (Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi, Madde 113).
20.          Ilkögretim okullarinda yöneltme süreci asagida belirtildigi sekilde isler (Ilkögretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 7; 2552 sayili T.D):
Ana sinifindan itibaren her ögrenciye ait bir ögrenci dosyasi tutulur. 
6, 7 ve 8 inci siniflarin her subesi için subede ders okutan brans ögretmenleri tarafindan sinif gözlem formu doldurulur ve nisan ayinin sonuna kadar sinif/sube rehber ögretmenine teslim edilir.
Sube rehber ögretmeni tarafindan veli bilgilendirme toplantisina kadar sinif gözlem formlarina dayanilarak her ögrenci için gözlem raporu düzenlenir.
Mayis ayinda veli bilgilendirme toplantisi yapilir ve bu toplantida gözlem raporlarinin bir örnegi velilere dagitilir.
Gözlem raporunda, veli ve ögrencinin de görüs bildirecekleri bir bölüm bulunur. Ögrenci ve/veya velinin eklemek istedigi veya katilmadigi hususlar varsa raporda belirtilir. Bu raporlar, bir hafta içinde okula geri gönderilir.
Gözlem raporlari okul müdürü tarafindan onaylandiktan sonra ögrenci dosyasinda saklanir.
Diploma almaya hak kazanan ögrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafindan iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenir ve bir örnegi diplomayla birlikte ögrenciye verilir. Diger örnegi ögrenci dosyasi ile birlikte kayit yaptirdigi ögrenim kurumuna gönderilir.
21.          Okullarda siddetin önlenmesine yönelik olarak rehber ögretmenler asagidaki görevleri yerine getirirler (Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2006/26 sayili genelgesi):
Eylem planlari çerçevesinde rehberlik ve temel önleme programlarini okulda uygulayacak veya uygulanmasinda ögretmenlere destek verir, yönetici, ögretmen ve ailelere yönelik olarak egitim seminerleri düzenleyerek, bu kapsamda yapilan çalismalarin gerek planlanmasina gerekse de uygulanmasina katilir.
Çalismalarin verimli bir sekilde yürütülmesinde okul/kurum rehberlik ve psikolojik danisma servisleri ve rehberlik ve arastirma merkezleri ile koordineli olarak çalisir.
Çalisma programlari dahilinde ve gerektiginde sinif uygulamalarinda ögretmenlerle is birligi yaparak, gereken süpervizyon destegini saglar.
Siddet, saldirganlik ve zorbaliga maruz kalan ve/veya siddet uygulayan ögrencilere psikososyal müdahale hizmeti vererek, gerektiginde ilgili kurum ve kuruluslara yönlendirilmesini saglar.
Meslektas destegi saglamak amaciyla düzenlenecek olan toplantilara katilir.
Katildigi çalismalarin raporlastirilmasinda etkin rol alarak, üyesi oldugu ekibe gerekli destegi saglar.
22.          Rehber ögretmenin (psikolojik danisman) yöneltmede yapacagi isler (Ilkögretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 13):
Okulun, rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri programini, yöneltme etkinliklerini de kapsayacak sekilde hazirlar.
Sinif ögretmeni/sube rehber ögretmeni ile is birligi yaparak egitsel, meslekî, bireysel rehberlik ile bireyi tanima uygulamalari ve sonuçlarini pasif ve aktif yöneltme sürecinde kullanilmak üzere bütünlestirir, degerlendirir.
Yöneltme sürecinde; ögrencilere, okul yönetimine, ögretmenlere, velilere danismanlik hizmeti verir.
Veli bilgilendirme toplantisinda hazir bulunur, görüsme talep eden velilere yöneltme çalismalari hakkinda bilgi verir.
Sube rehber ögretmeni ile birlikte diploma almaya hak kazanan ögrenciler için egitim programi önerisi hazirlar.
Yöneltme öneri kurullarina katilir. 
23.          Yöneltme Öneri Formu: Yöneltme öneri formunun “Öneri” bölümü, sube rehber ögretmeni ve rehber ögretmen tarafindan doldurulur (Ilkögretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 18).
24.          Sinif Rehber Ögretmeninin Görevleri (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 51) : 
Okulun rehberlik ve psikolojik danisma programi çerçevesinde sinifin yillik çalismalarini plânlar ve bu plânlamanin bir örnegini rehberlik ve psikolojik danisma servisine verir.
Rehberlik için ayrilan sürede sinifa girer. Sinif rehberlik çalismalari kapsaminda egitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliginde yürütür.
Sinifindaki ögrencilerin ögrenci gelisim dosyalarinin tutulmasinda, rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri servisiyle is birligi yapar.
Sinifa yeni gelen ögrencilerin gelisim dosyalarini rehberlik ve psikolojik danisma servisi ile is birligi içinde inceler, degerlendirir.
Çalismalarda ögrenci hakkinda topladigi bilgilerden özel ve kisisel olanlarin gizliligini korur.
Sinifiyla ilgili çalismalarini, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yili sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri servisine iletir.
Ögrencilerin ilgi, yetenek ve akademik basarilari dogrultusunda sosyal kulüplere yöneltilmeleri konusunda psikolojik danismanla is birligi yapar.
Okul müdürünün verecegi, hizmetle ilgili diger görevleri yapar.
Ilkögretimde 1'inci siniftan 5'inci sinifa kadar olan siniflari okutan ögretmenler de bu görevleri kendi siniflarinda; üst siniflardaki sinif rehber ögretmenleri gibi, ögrencilerinin yas, gelisim, egitim durumlari, bireysel özellikleri ve gereksinimleri dogrultusunda, rehberlik ve psikolojik danisma servisinin es güdümünde yürütürler. 
25.          Diger Ögretmenler (Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi,  Madde 52) :
Sinif rehber ögretmenligi görevi olmayan ögretmenler de gerektiginde rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri servisinin plânlama ve es güdümüyle çalismalara yardimci olurlar. Okul Müdürünün verecegi, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler.    
26.          Sinif rehber ögretmeni egitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve bireysel rehberlik alanlarinda “Millî Egitim Bakanligi Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi”nin, 7, 8, ve 9. maddelerindeki görevleri yapar.
Okul rehberlik servisi dosya sistemi: Dosyalama sisteminde asagidaki hususlar yer alir.
(http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/index.htm )
              Rehberlik Faaliyetleri Yillik Çerçeve Programi
              Sinif Rehberlik Programlari
              Gelen evraklar – Giden evraklar
              Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Tutanaklari
              Görüsme Özetleri Dosyasi
              Ögrenci Görüsmeleri
              Veli görüsmeleri
            Rehberlik Teknikleri Dosyasi
            Sunumlar Ve Seminerler  Dosyasi
            Rehberlik Faaliyet Raporlari Dosyasi
Aylik Rehberlik Faaliyet Raporlari 
Sinif Yil Sonu Rehberlik Faaliyet Raporlari 
Okul Yil Sonu Rehberlik Faaliyet Raporu 
Ayrica Okul Rehberlik Servisi Dosya Sistemi kapsaminda sinif rehber ögretmeni tarafindan asagida belirtilen dokümanlar hazirlanir; 
Sinif Veli Toplantisi Raporlari Dosyasi
Sinif Dosyasi Içerigi (Her sinif  için ayri ayri hazirlanacak)
Sinif Yillik Çalisma Programi
Yönetmelik (Sinif  Ögretmenin Görevleri)
Rehberlik Faaliyetleri Özet Bilgi Formu
Sinif Listesi
Oturma Plani
Sosyal Kulüplerde Görev Alan Ögrencilerin Listesi
Ögrenci Tanima Fisleri (Her Bir Ögrenci Için Ayri Bir Poset Dosya Içinde)
Uygulanan Rehberlik Tekniklerinin Uygulama Kayitlari (Her Bir Ögrencinin Poset Dosyasina Konulacak) 
Sinif Rehberlik Programi Ekleri
27.          Rehberlik ve Psikolojik Danisma (RPD) Hizmetleri Okul Yil Sonu Çalisma Raporu: Okulun egitim ögretim yili, yil sonu çalisma raporuhttp://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/index.htm   adresinde belirtilen formata göre hazirlanarak bagli bulunduklari Rehberlik ve Arastirma Merkezine gönderilir. Hazirlayan: Istanbul Ilkögretim Müfettisleri Baskanligi Earge Grubu.

REHBER ÖGRETMENLERIN TEFTISINDE YARARLANILACAK MEVZUAT 

A- KANUNLAR 
1.       1739 sayili Milli Egitim Temel Kanunu.
2.       222. sayili Ilkögretim ve Egitim Kanunu.
3.       573 sayili Özel Egitim Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname.
B- TÜZÜK, YÖNETMELIK VE YÖNERGELER 
1.       MEB Ilkögretim Kurumlari Yönetmeligi (27/08/2003 tarih ve 25212 sayili RG).
2.       Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeligi (31/05/2006 tarih ve 26184 Sayili RG).
3.       MEB Rehberlik ve Psikolojik Danisma Hizmetleri Yönetmeligi, (17/04/2001 tarih ve 24376 Sayili RG).
4.       MEB Ilkögretim Müfettisleri Baskanliklari Rehberlik ve Teftis Yönergesi (Subat 2001 tarih ve 2521 sayili RG).
5.       Ilkögretimde Yöneltme Yönergesi ( Eylül 2003 tarih, 2552 sayili TD 

Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder