Scl-90 Psikolojik belirtiler tarama testi puanlaması hakkında

Scl-90 Psikolojik belirtiler tarama testi sonuçlarının yorumlanması :Puanlar;  • 1.0’dan büyükse ruhsal bir problem var.

  • 0.5 –1 arası ise orta düzeyde sorun

  • 0.5’den küçükse problem yok


(Genel Semptom Ortalaması ve kimlik alt testlerin puanları için geçerli.)

1-SOMATİZASYON (SOM):  Bu test,vücudun kalp,damar,mide,bağırsak,solunum ve diğer sistemlerdeki fonksiyon bozukluklarıyla ilgili sıkıntıları yansıtır. Çözümlenemeyen engelleme veya çatışma sonucu ortaya çıkan işlevsel ve fiziksel bozuklukları da tespit eder.

2-OBSESİF-KOMPULSİF (O-C): Bu alt test aynı adla anılan belirtileri yansıtır.Bunlar bireylere yaşanılması arzu edilmeyen,ancak sürekli ve karşı konulmaz bir biçimde yaşanan düşüncelerdir. Tekrar eden düşünceler ve suçlamayla karakterize edilen obsesif-kompulsif sendromların tespitinde yardımcı olur.

3-KİŞİLER ARASI DUYARILIK (INT): Bu alt test bireyin kendini başkalarıyla karşılaştırdığında,kişisel yetersizlik ve küçüklük duygularına kapılarak,kişiler arası ilişkilerinde kendisini küçük görmesi,bu ilişkilerde zorluk çekmesi,rahatsızlık hissetmesi gibi olumsuz düşünce ve duyguları yansıtır.

4-DEPRESYON (DEP): Bu alt test,genel karamsarlık,ümitsizlik,güdülenme eksikliği,intihar düşünceleri,bilişsel ve somatik belirtileri içeren yaşantı duyumsamalarını yansıtır.

5-KAYGI (ANX): Bu alt test, klinik kaygının içerdiği belirti ve davranışları (rahatsızlık,sinirlilik,gerginlik,yorgunluk) gösterir. Kaygı kişinin sürekli kötü bir haber alacakmış gibi hissetmesidir. Nesnesi ve nedeni belli değildir. Kişi adeta uyanıkken kabuslar görür.

6-ÖFKE-DÜŞMANLIK (HOS): Bu alt test ,kızma,huzursuz olma,karşı koyma,düşmanlık,saldırganlık,sinirlilik,öfke hali,küskünlük gibi özellikleri vurgular.

7-FOBİK ANKSİYETE (PHOB): Bu alt test,bireyin belirli ir neneye,duruma karşı ısrarlı korku tepkisini yansıtır.

8-PARANOİD DÜŞÜNCE (PAR): Bu alt test,yansıtıcı düşünceleri,düşmanlık,şüpheci,büyüklük ve merkeziyetçi düşünceleri,bağımsızlığı kaybetme korkusu ve sanrılar gibi düşünceleri yansıtır.

9-PSİKOTİZM (PSY): Bu alt test,içe kapanmayı,kendini yalnızlığa bırakmayı,tek başına sürdürülen hayat stilini yansıtır.

10-EK MADDELER: Bu alt test,uyku bozuklukları,iştah bozuklukları ve suçluluk ile ilgili belirtileri yansıtır.

Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder