Ücretsiz Online Psikolojik Danışma

Ücretsiz Online Psikolojik Danışma

Ücretsiz Psikolojik Danışma Hizmeti Bazen kendimizi kötü hissederiz. Bireysel sorunlar, mesleki problemler, ruhsal bozukluklar ya da ...

Rehberlik Servislerinde Kullanılan Ölçekler

Rehberlik Servislerinde Kullanılan Ölçekler

Rehberlik Servislerinde Kullanılan Tüm Ölçekler Rehberlik servislerinde sıklıkla kullanılan envanterleri tek bir çatı altında topluy...

Scl-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

SCL-90 PSİKOLOJİK BELİRTİ TARAMA TESTİ ÖLÇÜLEN SEMPTOMLAR: Somatizasyon, Anksiyete, Obsesyon, Depresyon, Kişilerarası Duyarlılık...

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (Bep)

Özel eğitimin ana konusu farklılıklarımızdır. Farklılığı olan insanlara sunulan hizmetlerin tümüdür özel eğitim. Hepimiz farklı özellikler ...

Oyun Ve İnternet Bağımlılığı

Oyun Ve İnternet Bağımlılığı

OYUN VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İnternet Bağımlılığı Ölçeği Hemen Uygula Teknolojik bağımlılıklar içe vuruk olarak, ins...

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

  I. Tanımlar Kişilik: Kişilik kavramından, bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum, davranış örüntülerini içeren tüm ruhsal öze...