Rehber Öğretmenlerin Görevleri Nelerdir ?Türkiye’de işlevi henüz bilinmediği için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden asli görevleri dışında pek çok iş beklenmektedir. Zaman zaman gelen haberlerden anlaşıldığı kadarıyla azda olsa bazı okul idarecileri rehber öğretmenlerden kütüphanecinin yapacağı işleri dahi beklemektedir. Nöbet tutma görevi olmadığı için yargılanabilmekte ve yatılı okullarda belleticilik yapmaya zorlanabilmektedir. Tüm bu olumsuz örnekler bir tarafa ne yazık ki okul idarecilerinin büyük bir kısmı rehberlik servislerinden nasıl yararlanabileceklerini dahi bilmemektedir. Asında ellerindeki PDR gibi güzel bir kaynağı fark etmiş olsalar birçok güzel çalışmaları birlikte yapabilecekler. Okul başarısının arttırılmasında birlikte çalışabilirler. Öğrencilerin birçok sorunlarını halletmek için çalışmalar yapabilirler. Sınıf öğretmenlerinin sınıf etkinliklerini sağlıklı yürütülmesini sağlayabilirler. Ancak tüm bu çalışmalar için Okul rehber öğretmeninin görevleri okul idaresi ve öğretmenler tarafından iyi bilinmelidir. Okul rehber öğretmeni tıpkı diğer branşlar gibi yapacağı işleri belli ve bir programa bağlıdır.

Okul idareleri ve öğretmenler kendi tecrübe ve özel beklentilerine göre rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden hizmet beklememelidirPDR için sağlıklı olacak olan tutum ve iş verimini sağlayacak olan şey PDR mevzuatına ve PDR ilke – amaçlarına uygun beklentileri oluşturmaktır. Bu şekilde oluşturulan beklentiler sayesinde PDR servisleri daha verimli çalışacak ve çalıştırılabilecektir.

Peki  “Okul rehber öğretmeninin görevi nedir?”. Bunun cevabını PDR yönetmeliğine ve rehberlik ilke-amaçlarına göre vermeye çalışalım.

Okul rehber öğretmeninin görevleri nedir?
1)    Bireysel  psikolojik danışma yapar. Kaldı ki bu psikolojik danışmanın asli görevidir. Hiçbir şey yapmasa sadece bunu yapsa dahi okuldaki sorunlara yetişemez. (Formasyonu uygunsa)
2) Grupla psikolojik danışma yapar. Ki buda asli psikolojik danışmanın asli görevidir.  (Formasyonu uygunsa) (Meslektaşlarımıza özellikle bu çalışmaya önem vermeyi tavsiye ediyoruz.)
3) Bireysel ve grupla rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür. (Bilgilendirme çalışması, arkadaş ilişkileri, uyum sorunları, aile sorunları vs)
4) Rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine müşavirlik hizmeti vermek. Ancak sınıf öğretmenleri bunu PDR servislerinden talep etmelidirler.
5) Okul türüne ve ihtiyacına göre rehberlik ve psikolojik danışma servisinin programını bilinçli yapmak (Ne yazık ki birçok meslektaşımız hazır PDR programlarını üzerinde az bir değişiklik yaparak kullanabilmektedir.)
6) Meslekî rehberlik etkinliklerini gerçekleştirmek
7) Öğrenme problemleri ve verimli ders çalışma konusunda çalışmalar yapmak.
8- Meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. (Test, anket, envanter uygular ve değerlendirir)
9) Öğrencilerin problemlerini araştırmak ve tespit edilen problemlere yönelik çalışmalar alışma planlamak (Kendini yalnız hissediyor, kendine güvenmiyor, insanlar ile anlaşamıyor, derslerinde başarısız vs)
10) Öğrencilerin hangi derslerde başarılı olduğunu tespit ederek velilere ve öğrencilere ders seçiminde yardımcı olmak.
11) PDR servisinden istenen rehberlik ile ilgili raporları hazırlamak.
12) Okula yeni başlayan ve nakil gelen öğrenciler ile okula uyum çalışmaları yapmak. Eğer eğitim öğretim içinde bir öğrenci nakil geldiyse mutlaka onunla ön görüşme yapmak.
13) Aile ve öğrencilere, gerekirse öğretmen ve personele yönelik seminer – konferans düzenlemek.(Ergenlik, aile iletişimi, okula uyum, anne baba tutumu vs)
14) BEP planı gibi ilgili komisyonlarda görev almak.
15) Disiplin problemi çıkartan öğrenci ile görüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak.

Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder