Rehber Öğretmenin GörevleriRehber öğretmenin görevleri nelerdir, ne gibi çalışmalar yapar, hangi yönetmelikleri bilmesi gerekir, hangi toplantılara katılır? 

Türkiye’de işlevi henüz yeni yeni öğrenilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden asli görevler dışında pek çok iş beklenir. Birçok okul müdürü ve öğretmen rehber öğretmenin ne iş yaptığını hala tam olarak bilmemektedir. Bu kişilerden bazıları rehber öğretmeni boş derslere giren, idarenin işlerini yapan veya odasında boş boş oturan öğretmen olarak nitelendirirler.

Okul rehber öğretmeninin yapacağı işler diğer branş öğretmenlerinin çalışmalarının programa bağlı olması gibi rehber öğretmen de belli bir plan doğrultusunda çalışmalarını yapar. Önceden birçok şey daha soyuttu; çünkü rehber öğretmenin bir kılavuz kitabı dahi yoktu. Örneğin, yeni mezun olan bir rehber öğretmen nereden ne yaparak işe başlayacağını bilememekteydi bu yıl “okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kılavuzu”nun yayımlanmasıyla bu soyutluk azalacaktır.

Tüm okul türlerinde görev yapan rehber öğretmenler için hazırlanmış olan bu kılavuz; rehber öğretmenlerin görevleri, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulama esasları, sık karşılaşılan konulara ilişkin bilgi ve uygulamayı kolaylaştıracak işlem basamaklarından oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu kılavuzun, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yürütülen çalışmaların standartlaştırılması ve kolaylaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bir kılavuzdur.


Okul rehber öğretmeninin görevlerinin neler olduğunu pdr yönetmeliği ve ilkeleri doğrultusunda yanıtlayalım.

1. Öncelikle yıl içinde yapacağı etkinlikleri planlamak için Ram tarafından hazırlanan Çerçeve Programdan yararlanarak kendi okulunun ihtiyaç duyduğu çalışmaları da göz önünde bulundurarak bir çalışma planını hazırlar.

2. Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonuna ve Bep Geliştirme Birimine katılır. Sene başı, ikinci dönemin başı ve sene sonu olmak üzere Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu yılda üç kez toplanır. Müdürün uygun gördüğü zamanlar olursa o günlerde de komisyon toplanabilir. Aynı şekilde Bep Geliştirme Birimi de yılda üç kez toplanır.

3. Rehber öğretmen bulunduğu okul türüne göre yapacağı bireysel görüşmelerin oranını belirler. Örneğin ilkokulda bireysel görüşme fazla olmazken bu ortaokul ve lisede daha fazladır.
4. Grup rehberliği de rehber öğretmenin yapması gereken en önemli etkinlikler arasında yer alır. Yaptığım grup rehberliği etkinliklerinden her daim olumlu geri dönüt alırım. Bu sebeple grup rehberliği yapmanızı tavsiye ederim.

5. Veli toplantıları düzenlemek de rehber öğretmenin görevleri arasında yer alır. Konu olarak da okul başarısında ailenin rolü, anne baba tutumları, aile içi iletişim vs. Sınıf veya branş öğretmenlerinin yaptığı veli toplantılarına da katılabilirsiniz.

6. Sınıf rehberliği için çalışma konularını belirler. Örneğin, öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark eder, zamanını etkili bir şekilde kullanır, verimli ders çalışma yöntemlerini bilir vs.

7. Mesleki rehberlik etkinliklerini gerçekleştirir. Örneğin, ilkokul ikinci sınıftaki öğrencilere meslekleri oyunlarla öğretirken lise ve ortaokuldaki öğrenciler gezilere götürülerek ya da o meslek mensubunu okula davet ederek öğrencilerinizin o meslekleri tanımasını sağlayabilirsiniz.
8. Okula yeni başlayan veya nakille gelen öğrencilere uyum programı uygulamak.

9. Devamsız öğrenciler için ev ziyareti ekibinde (sınıf öğretmeni, müdür yardımcısı da ev ziyareti ekibinde bulunur.) yer alarak öğrencinin devamsızlık nedenini öğrenmek ve okula devamını sağlamak için çalışmalar yapmak.

10. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin belli başlı maddelerini bilmek sizin için çok önemlidir.

11. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri panonuzu düzenleyebilirsiniz. Örneğin, ayın örnek öğrencilerinin veya ayın sınıfının fotoğrafını bu panoya asabilirsiniz.

Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder