Online MMPI Testi Uygula (Otomatik Puanlama ve Değerlendirme)
Minnesota çok yönlü kişilik envanteri ile kendinize yolculuğa hazır mısınız.

-MMPI kişilik testi dünyanın tek ve en güvenilir bilimsel kişilik testidir

-Kendinizi objektif ve derinlemesine tanımanızı sağlar

-Psikolojik sorununuzun olup olmadığını tespit eder

-İşverenseniz işe en uygun personeli en güvenilir şekilde seçmenize olanak tanır

-Evli ya da evlenmeyi düşünüyorsanız eşinizle evlilik uyumunuzu ölçer

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri - MMPI çok yönlü kişilik testi nedir? 

MMPI kişilik testi, ilk olarak 1939 yılında yapılmış ve bir çok kişi tarafından çözülmeye başlanmıştır.Geliştirilen bu psikolojik testi bilim adamları zaman içerisinde günün şartlarına göre daha da geliştirilerek bugünkü son halini vermişlerdir. ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan mmpı testi halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mmpı kişilik testi Amerika'da en sık kullanılan ve araştırma yapılan testlerdendir.Yine birçok Avrupa,Asya ve Güney Amerika ülkesi için standardizasyonu yapılmıştır. MMPI kişilik testi orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, kişilik testinin güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. MMPI testi uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartır.

İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan kişilik testi adındaki basit testlerle kıyaslanamaycak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir geçerli kişilik testi olma özellliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri-MMPI çok yönlü kişilik testi online internet üzerinden ya da e-mail yoluyla uygulanabilmekte midir?
MMPI kişilik testi online kişilik testi olarak web sitesi üzerinden veya e-mail yoluyla da uygulama imkanına kavuşmuştur. Bireysel olarak ya da işyerleri tarafından site üzerinde test doldurulup sonuç öğrenilebilmektedir.

MMPI testi yapmak uzmanlık gerektirir. İnternetten bulup mmpı testi çözmek boşa vakit geçirmek anlamına gelir. Çünkü mmpi testinin bir psikolog tarafından uygulanması, sonuçlarının standart mmpı değerlendirme programı ve gerektiğinde manuel olarak elle değerlendirilmesi gerekir. sitemiz üzerinden doldurulan testler, uzman psikologlarımız tarafından manuel (elle) tek tek değerledirilip sonucu sizlere mail yada posta yolu ile iletilmektedir.

MMPI Kişilik Testi hangi alanlarda ve kimlere uygulanır? 
MMPI kişilik testi birellerin kişisel ve toplumsal uyum düzeylerini değerlendirmeyi hedefleyen bir kişilik testidir. mmpı testinin 10 adet kişilik ve 3 adet de geçerlik alt testi vardır.Yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri sorularının (MMPI test soruları) alt testlere göre sayı dağılımları şu şekildedir:
Mmpı testi değerlendirmesi ve mmpı soruları:
Hipokondriaziz (hastalık hastalığı): 33 adet soru
Depresyon: 60 adet soru
Histeri-konversiyon: 60
Psikopatik sapma (kişilik bozukluğu): 50
Kadınlık-erkeklik (cinsel sapma): 50
Paranoya (aşırı şüphecilik): 40
Psikasteni (Saplanntı-takıntılı düşünce bozukluğu):48
Şizofreni: 78
Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları): 46
Sosyal içe dönüklük (çekingenlik-sosyal fobi durumları): 70
Bunların yanısıra mmpı ın güvenirlik alt testlerinde de soru dağılımları şu şekildedir:
Yalan ölçeğinde:15
Aşırı savunmacı kişilik(düzeltme):30
Sıklık yada nadirlik(normalden farklı cevaplar verme sıklığı): 64

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI Kişilik testi) Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

MMPI çok yönlü kişilik envanteri soruları sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir kişilik analizi testi değildir.MMPI uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, test uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin evlilik öncesi ve evlilikte kişilik uyumunu belirleyerek birbirine kişilik özellikleri olarak uygunluğunu analiz etmekte, kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespitte,ya da işe alımlarda işe uygunluğu anaiz etmekte de kullanılabilmektedir.

MMPI psikiyatri kliniklerinde hastalıkların geniş bir yelpazede değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişilik testi ve ölçüm aracı olmakla birlikte kişilik özelliklerini de ölçmede etkili olduğu için sıklıkla şu alanlarda da kullanılır:

1-Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
2-Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler,
3-Nükleer santral personeli,
4-İftaiye personeli,
5-Hava yolları personeli ve pilotlar,hava trafik kontrolörleri,
6-Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları,
7-Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler,
8-Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme,
9-Bilimsel araştırmalarda.
10-Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI Kişilik testi) iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır? Bu testi uygulayan saygın kuruluşlar varmıdır?
MMPI kişilik testi, işe alımlarda uygulanan testler arasında en güvenilir olanıdır; mmpı testi ayrıca yeni eleman alımlarında ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır.

İş alımlarında ve mevcut çalışanlar üzerinde mmpı tetsi uygulayan kurumlara örnek olarak Türk Hava Yollarını verebiliriz. Türk Hava Yolları yaptığı basın açıklamasında MMPI testini VIP ve CIP’de çalışan yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak envanter çalışmasının, şu ana kadar 60 çalışanda uygulandığını, uygulamanın amacının, hizmet kalitesinin artırılmasında, hizmetlerin çeşitlendirilmesinde ve çalışanların doğru görevlendirilmesinde karar alma ve değerlendirmede yardımcı bir unsur olduğunu bildirmiştir. (10.10.2006 tarihli THY internet sitesinden yapılan basın açıklamasıdır)

Yine polis teşkilatı ve askeri kurumlar da zaman zaman mülakatlarında işe alımlarda yapılan testler gibi çeşitli kişilik testleri uygulamaktadır.

Kişilik testlerini kullanan diğer büyük holdinglere örnek olarak Sabancı, Eczacıbaşı ve Alarko Holdinkleri örnek verebiliriz.

İşe alımlarda çıta yükseliyor
(Haber: http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/56452.asp)

Büyük grupların işe alımlarında kişilik, yetkinlik ve psikometrik gibi testler uygulanıyor.Büyük şirketlerde işe alımlarda kişilik tiplerini belirlemek için psikolojik testlerden yararlanılıyor. Türkiye‘nin 2 büyüğü Koç ve Sabancı kişilik, Eczacıbaşı yetkinlik testleri ve kişilik envanteri, Alarko da psikometrik testler uyguluyor.

SABANCI VE ECZACIBAŞI HOLDİNG 
Adaylara başvurdukları göreve uygun olarak ön görüşmeden önce ya da sonra yetkinlik testleri, aday seçiminin son aşamasında ise kişilik envanteri uygulanıyor. Ancak bu testler tek bir seçme kriteri olarak değerlendirilmezken, esas olarak yapılan iş görüşmelerine yardımcı olacak bir araç olarak kullanıldığı belirtiliyor.

ALARKO HOLDİNG
Alarko‘da işin özelliklerine göre, yabancı dil testleri veya psikometrik testler uygulanıyor.
MMPI kişilik testi uygulaması ve mmpı testi değerlendirme için gerekli bilgiler: MMPI kişilik testi nin psikolog tarafından sağlıklı şekilde uygulanıp değerlendirilebilmesi için psikologlar tarafından mmpı uygulanacak kişiye dair aşağıdaki bilgiler istenmektedir.


MMPI Kişilik testi uygulama ücretleri ne kadardır?
MMPI kişilik testi psikiyatri alanında kullanılan en kapsamlı test olma özelliğinden dolayı yaklaşık 1,5 saatlik mmpı değerlendirmesi ve yorumu gerekir. Bu nedenle Kliniklerde yüzyüze mmpı kişilik testi ücreti için 150-250TL arası fiyatlar uygulanmaktadır.

Online mmpı testi uygulamalarında ise bilgisayar teknolojisi kullanıldığı için fiyatlar daha makul bir seviyede bulunmaktadır.
Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder