Maslow İhtiyaçlar TeorisiMaslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir. Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım) Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği) Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık) Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı) Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)

Aşağıdaki grafikten bu ihtiyaçları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.


Fatih Rehberlik


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder